За събиране на дълг в Турция - правна фирма, която е в Европа, Близкия Изток и Африка

турската съдебна практика никога не е имала положителен имидж, особено от гледна точка на чуждестранни компанииВъпреки че причините за последните многобройни, неприемливо продължителност на съдебни заседания, на които могат да бъдат до 4-5 години, за да непълнолетни за покриване на дълга. По този начин, търговски договори, които предвиждат по-арбитраж резерви. Някои по-нови и усъвършенствани арбитражни съдилища, като ECA (Европейската Арбитражният съд) в Страсбург позволява на страните този съд много бързо и на ниска цена на арбитражни решения. Тези награди са напълно влизат в сила в Турция.