Рецепта за закони, измами, наркотици, Хартата такси ограничения - намиране на адвокат или на адвокат до мен