Юридическо лице, правото на собственост програми - Често задавани въпроси - Съвети равни